Развитие без граници

Програми за развите на интелекта за деца 11-16 години
В града София

Ментална аритметика

Менталната аритметика тренира скоростта на възприятие и обработка на информацията, развива едновременно двете полукълба на мозъка благодарение на въображаемата визуализация на абака и смятането наум. Високата скорост на смятане наум е интересен допълнителен ефект.
За програмата

Либерика

Либерика развива мозъчната функция, в резултат на което скоростта на четене се увеличава, а разбирането за четене се подобрява. В традиционния подход, четенето се извършва ред по ред поради говоренето на глас или "за себе си". Либерика, благодарение на системата от специални упражнения, дава възможност да се чете отгоре надолу, вертикално.
За програмата

Меморика

Методиката е насочена към развитието на различни видове памет, внимание, образно мислене, въображение, комуникация и познавателни способности, ускоряване на мисленето.
За програмата

Спийдкюбинг

Методиката развива фини двигателни умения, умствена дейност, памет, логика и лични качества, а също така обучава триизмерно пространствено мислене.
За програмата

Амаматика

Комплексна програма за деца от 6 до 12 години. Учим математика, логика, основи на програмирането и финансова грамотност.
За програмата

Английски език

Комплексна методика за обучение на деца от 5 до 14 години
За програмата